МЭДЭЭЛЭЛ

Цахим сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар саналаа ирүүлнэ үү.

 
Picture of Ургамал И
Цахим сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар саналаа ирүүлнэ үү.
by Ургамал И - Wednesday, 1 November 2017, 1:57 PM
 

Хууль сахиулахын их сургуулийн цахим сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар таны санал, хүсэлтийг хүлээн авч байна.