МЭДЭЭЛЭЛ

Цахим сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар саналаа ирүүлнэ үү.

 
admin Moodle-н зураг
Цахим сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар саналаа ирүүлнэ үү.
дэргэд admin Moodle - Wednesday, 1 November 2017, 1:57 PM
 

Хууль сахиулахын их сургуулийн цахим сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар таны санал, хүсэлтийг хүлээн авч байна.