МЭДЭЭЛЭЛ

  admin Moodle-н зураг
  Цахим тестийн шалгалт өгөх заавар
  дэргэд admin Moodle - Tuesday, 28 November 2017, 4:05 PM
   

   

    
   
   
  admin Moodle-н зураг
  Цахим сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар саналаа ирүүлнэ үү.
  дэргэд admin Moodle - Wednesday, 1 November 2017, 1:57 PM
   

  Хууль сахиулахын их сургуулийн цахим сургалтын чанар, хүртээмжийг сайжруулах талаар таны санал, хүсэлтийг хүлээн авч байна.